eStudy

Služba eStudy prináša digitalizovaný študijný materiál, ktorý je bezpodmienečne potrebný ku štúdiu, vo forme najlepšej pre štúdium z osobného alebo knižničného počítača, tabletu alebo telefónu. V takto digitalizovanom materiáli sa dá ľahko orientovať, rýchlo si vyhľadať potrebné články alebo state, ku každej dôležitej informácii si napísať poznámky alebo si ju podtrhnúť. To všetko vo svojom personalizovanom prostredí po prihlásení sa na stránkach služby.

Vstup do eStudy
Vstup do služby eStudy https://ebooks.fchpt.stuba.sk.

Spôsob prihlásenia
Na stránkach služby eStudy je potrebné zadať osobný univerzitný login: prihlasovacie meno a heslo. Po zadaní týchto údajov sa zobrazí prostredie virtuálnej študovne, kde je možnosť vybrať si dokument, knihu alebo časopis v rámci logicky usporiadaného študijného materiálu. S materiálom je možné živo pracovať – vyberať si zaujímavé informácie, podtrhnúť ich, poslať e-mailom, zdieľať s priateľmi, tlačiť, pridať k nim poznámku.

Takto je dostupných viac ako 245 publikácií. Niektoré sú dostupné aj pre voľné štúdium bez potreby prihlasovania sa.