Elektronické zdroje

Ako sa prihlásim do digitálnej knižnice?
Digitálna knižnica poskytuje prístup k dokumentom a literatúre potrebnej k štúdiu. Časť z nich je voľne dostupná. Do uzatvorených materiálov sa dostanete po prihlásení sa svojim univerzitným loginom na hlavnej stránke digitálnej knižnice.

Preukaz do knižnice

Ako sa zaregistrujem do knižnice?

Pre využitie služieb knižnice, najmä výpožičiek a rezervácií študijnej literatúry je potrebné sa zaregistrovať v knižničnom systéme SCHK. Registrácia pre študentov a zamestnancov fakulty sa vykoná automaticky prihlásením sa na tejto stránke univerzitným loginom a odsúhlasením GDPR. Pre aktivovanie účtu môže byť potrebné uhradiť registračný poplatok.

Cenník poplatkov je dostupný na hlavnej stránke SCHK.

Ako si predĺžim platnosť preukazu do knižnice?

Platnosť preukazu sa predĺži po zaplatení registračného poplatku podľa cenníka v danom akademickom roku. Platbu poplatku je možné vykonať hotovostne v pokladni knižnice alebo bezhotovostne na účet fakulty: SK7881800000007000081471. Variabilný symbol: 6288. Do poznámky pre príjemcu sa uvádza: Registrácia a svoje meno. Kópiu o vykonaní platby sa odošlite prostredníctvom formulára na stránke knižnice Mate otázku? Po obdržaní potvrdenky vám bude aktivovaný účet v knižnici. Potvrdenie dostanete emailom.

Dokedy platí preukaz do knižnice?

Preukaz je platný do 31.8. v danom akademickom roku.

Výpožičky učebníc a skrípt

Ako môžem vrátiť výpožičky?

Výpožičky môžete vrátiť osobne v knižnici v čase otváracích hodín alebo ako zásielku poštou. Po prevzatí sú výpožičky zaevidované v knižničnom systéme. Potvrdenie o vrátení odosiela systém automaticky na e-mail používateľa, ktorý si výpožičku vypožičal.

Ako si predĺžim svoje výpožičky?

Predĺženie výpožičiek je možné vykonať viacerými spôsobmi:
1/ osobne v knižnici po predložení preukazu,
2/ telefonicky zavolaním alebo odoslaním SMS na číslo knižnice,
3/ po prihlásení sa do svojho účtu v katalógu knižničného systému SCHK.

Ako si skontrolujem, čo mám vypožičané z knižnice?

Stav svojej výpožičky si môžete skontrolovať po prihlásení sa do svojho účtu v katalógu knižničného systému SCHK. Na prihlasovanie pre študentov a zamestnancov fakulty sa použije univerzitný login. Iní používatelia dostanú prihlasovacie údaje pri registrácii do knižnice.