Cenník

Čitateľský preukaz

 • Registrácia a vystavenie čitateľského preukazu na jeden akademický rok 15,00€
 • Predĺženie platnosti čitateľského preukazu o ďalší akademický rok 15,00€
 • Registrácia a vystavenie vstupu na jeden deň 2,00€

Reprografické služby

 • Čierna kópia formátu A4/1 strana – samoobsluha z vlastných dokumentov 0,10€
 • Čierna kópia formátu A4/1 strana – samoobsluha z fondu knižnice 0,10€
 • Farebná kópia formátu A4/1 strana – samoobsluha z vlastných dokumentov 0,25€
 • Čierna tlač formátu A4/1 strana – 0,10€
 • Farebná tlač formátu A4/1 strana – 0,25€

Za obojstranné kopírovanie a tlač sa účtuje dvojnásobok ceny jednostrannej kópie.
Cena iných formátov sa účtuje ako násobok ceny formátu A4


Poplatky za nedodržanie stanovenej výpožičnej lehoty

 • Oneskorené vrátenie dokumentu po stanovenej výpožičnej dobe – za každý dokument a deň 0,10€
 • Oneskorené predĺženie dokumentu po stanovenej výpožičnej dobe – za každý dokument a deň 0,10€
 • Písomná upomienka za nevrátenie dokumentu – za každý dokument 1,00€

Poplatky za poškodenie dokumentu

 • Poškodenie dokumentu-malý rozsah 2,00€
 • Poškodenie čiarového kódu 2,00€
 • Strata dokumentu (manipulačný poplatok) + náhrada dokumentu v zmysle článku 11 Knižničného a výpožičného poriadku 2,00€