Katalóg

katalógu SCHK je možné vyhľadať a zarezervovať si tituly na výpožičky a následne si ich vyzdvihnúť v priestoroch SCHK. Prihlasovacie údaje potrebné pre prihlásenie sa do systému sa získavajú pri registrácii v knižnici.

Vstup do katalógu
Vstup do katalógu SCHK je cez stránku https://kis.fchpt.stuba.sk.