eArchive

Prostredníctvom služby eArchive umožňujeme prezerať si digitalizovaný študijný materiál, ako napríklad záverečné práce, ktorý je určený na dlhodobú archiváciu. V elektronickom archíve sa dá vyhľadávať podľa hesla a prezerať podľa kategórií.

Vstup do eArchive
Vstup do služby eArchive tu.
(Adresa: fez.schk.sk)

Spôsob prihlásenia
Prístup do služby je možný po splnení špeciálnych požiadaviek závislých od jednotlivého typu dokumentu na eArchive.