eDesktop

Služba umožňuje používanie výpočtovej techniky, ktorá individuálne najviac vyhovuje: laptop, pc, tablet. Využívať sa môže v priestoroch knižnice – v pohodlných kreslách, tulivakoch alebo na stoličkách za pracovnými stolmi. Pred používaním laptopov a PC je treba sa na ne zalogovať pomocou univerzitného loginu. Pre tablet nie je potrebný žiaden login.

Spôsob prihlásenia
Výpočtovú techniku SCHK, okrem tabletu, je možné si vypožičať a okamžite začať používať po zadaní univerzitného loginuS tabletom možno začať pracovať okamžite po vypožičaní, bez potreby zadávania loginu. Zariadenia sa vydávajú na základe čitateľského preukazu SCHK.