Helpdesk

„Helpdesk“ slúži na podrobnejšie informácie a návody na používanie informačných systémov univerzity a fakulty, softvéru, hardvéru, sietí.

Ak si neviete s niečím poradiť, pozrite sa do databázy znalostí. Možno tam už informácia alebo návod na riešenie je spracovaný.

Ak potrebujete pomoc tu si môžete zadať svoju požiadavku na podporu alebo pomoc.

Tieto informácie sú určené pre študentov ako aj pre zamestnancov FCHPT.

Hlavná stránka je na adrese https://support.fchpt.stuba.sk.