studyCloud

Služba studyCloud poskytuje živé pracovné úložisko, kde je možné odkladať si všetko to, čo sa dáva na usb kľúč s tým, že sa k svojim dokumentom dá dostať všade len za pomoci webového prehliadača. S dokumentmi sa pracuje veľmi efektívne – možno ich zdieľať s inými používateľmi služby, požičiavať si ich, prehliadať, prehrávať priamo v tejto službe, sťahovať.

Vstup do StudyCloud
Vstup do služby studyCloud https://cloud.fchpt.stuba.sk

Spôsob prihlásenia
Na stránkach služby studyCloud sa jednoducho zadá osobný univerzitný login: prihlasovacie meno a heslo. Po zadaní týchto údajov sa zobrazí prostredie virtuálneho úložiska, kde je možnosť ukladať dokumenty a s uloženým materiálom živo pracovať – prehliadať a prehrávať si ho priamo v prostredí služby, zdieľať ho s inými používateľmi, sťahovať, požičiavať si ho.