Tlač posterov

Správne rozmery
Maximálna šírka posteru je 900 mm. Dĺžka obmedzená nie je. Prípadné biele okraje, ktoré sú súčasťou obrázku, treba do limitu 900 mm zarátať.

Formáty
.doc, .ppt, .cdr, .pdf, .bmp, .jpg na CD alebo USB kľúči

Dôležité info
Poster je nutné dodať minimálne 24 až 48 hodín pred dátumom požadovaného vyhotovenia z dôvodu termínov pri veľkom počte zákazok. Poster musí každý autor dodať v rozmere a štýle, v akom ho požaduje. Poster nie je možné vo výpočtovom stredisku zväčšovať alebo zmenšovať, prerábať, prípadne ho inak upravovať.

Pre zadanie tlače prosím zasielajte požiadavku aj s tlačovými dátami na dominika.tothova@cvtisr.sk