Print on demand

Print alebo „Tlač na požiadanie“ je služba SCHK, pomocou ktorej poskytujeme možnosť vytlačiť dokument, zaujímavú informáciu z webu alebo diplomovku z počítačov v knižnici a vo vestibule fakulty.

Súbor sa jednoducho odošle na tlač a dokument sa vytlačí po priložení Mifare karty s kreditom k terminálu v priestoroch fakulty. Po 24 hodinách sa v prípade neuskutočnenia tlače príkaz na tlač anuluje. Takto je možné vytlačiť zaujímavé informácie, študijný materiál, diplomovku. Tieto dokumenty môžu pochádzať z webových stránok (napríklad články), môžu to byť vlastné súbory či študijný materiál zo služieb eStudy a studyCloud.

Spôsoby odoslania tlače sa líšia podľa toho, či je potreba tlačiť zo svojho PC, z počítača knižnice alebo zo služby eStudy.

Tlač z počítačov knižnice
Informácie, ktoré je takto možné vytlačiť pochádzajú buď z webu, služieb eStudy, studyCloud alebo osobného usb kľúča. Po zalogovaní sa, sa jednoducho odošle tento dokument na tlač pomocou príslušnej ikonky v programe prehliadania dokumentu alebo webového prehliadača a vzápätí sa dá tento dokument vytlačiť v priestoroch knižnice po priložení Mifare karty s kreditom.