Výpožičné služby SCHK pre zimný semester AR 2023/2024

Organizácia výpožičiek pre zimný semester AR 2023/2024 bude takáto:

– všetky nevrátené výpožičky je možné vrátiť bez obmedzení,
– registrácia používateľov, predĺženia výpožičiek a výpožičky pre zimný semester sa začnú najskôr od 4.septembra 2023,
– poplatky za služby sú v Cenníku SCHK.

Ďalšie podrobnosti budú postupne zverejnené na stránkach SCHK.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás znova v škole.