Digitálna knižnica poskytuje prístup k dokumentom a literatúre potrebnej k štúdiu. Časť z nich je voľne dostupná. Do uzatvorených materiálov sa dostanete po prihlásení sa svojim univerzitným loginom na hlavnej stránke digitálnej knižnice.