Platnosť preukazu sa predĺži po zaplatení registračného poplatku podľa cenníka v danom akademickom roku. Platbu poplatku je možné vykonať hotovostne v pokladni knižnice alebo bezhotovostne na účet fakulty: SK7881800000007000081471. Variabilný symbol: 6288. Do poznámky pre príjemcu sa uvádza: Registrácia a svoje meno. Kópiu o vykonaní platby sa odošlite prostredníctvom formulára na stránke knižnice Mate otázku? Po obdržaní potvrdenky vám bude aktivovaný účet v knižnici. Potvrdenie dostanete emailom.